شهردار آمل انتخاب شد

ساری- ایرنا- ' احمد امیرسلیمانی' پس از دوری 23روزه از مجموعه شهرداری آمل، با رای اعضای شورای اسلامی این شهر، به عنوان شهردار آمل انتخاب شد.

شهردار آمل انتخاب شد
شهردار آمل انتخاب شد

به گزارش خبرنگارایرنا، ' امیرسلیمانی ' 39 ساله در جلسه عصرچهارشنبه اعضای 9 نفره شورای اسلامی شهر آمل، با رای موافق 5 عضو این شورا برای تصدی شهرداری آمل انتخاب شد.

امیرسلیمانی از سال 89 تا 30 مرداد 96 شهردار آمل بود.

اعضای شورای اسلامی شهر آمل ، پس از انتخاب هیات رییسه این شورا از هفته نخست شهریورماه تاکنون، رزومه کاری بیش از 20نفر از واجدان شرایط برای تصدی مدیریت شهرداری آمل را بررسی و در نهایت چهار نفر را نهایی کردند که پس از شنیدین برنامه های کاری آنان ، به امیرسلیمانی رای دادند.

شهر آمل با بیش از 300هزار نفر از شهرهای مرکزی ویکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.

شورای اسلامی شهرآمل دردوره چهارم از 13 عضو به 9 عضو در دوره پنجم کاهش یافته است.