‌نمی‌توان اشتغال و توسعه صنعتی را در تهران متوقف کرد

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گفت: همان طور که موالید را نمی توان در استان تهران متوقف کرد توقف اشتغال و پیرو آن توسعه صنعتی نیز نباید متوقف شود.

خبرگزاری مهر: مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گفت: همان طور که موالید را نمی توان در استان تهران متوقف کرد توقف اشتغال و پیرو آن توسعه صنعتی نیز نباید متوقف شود.

محمدرضا مس فروش، صبح چهارشنبه در جلسه ای که برای برسی وضعیت صنعتی شهرستان قدس در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی اظهار کرد :توسعه صنعتی در استان تهران ضروری است و همه شهرستان ها و دستگاه ها باید با تمام توان در این عرصه وارد شوند.

وی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در ایجاد اشتغال و تولید گفت: اشتغال، تولید، صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه از اولیت های اقتصادی دولت است، با وضع موجود ادامه فعالیت دشوار است و باید توسعه صنعتی را به طور جدی دنبال کنیم.

مدیر کل صنعت ،معدن و تجارت استان تهران اشتغال زایی برای جمعیت فزاینده استان تهران را مورد تاکید قرار داد و افزود: بر خلاف نظریه ای که مبنی بر توقف توسعه صنعتی در استان تهران مطرح شده است، بنده اعتقاد دارم، همان طور که موالید را نمی توان در استان تهران متوقف کرد توقف اشتغال و پیرو آن توسعه صنعتی نیز نباید متوقف شود.

بر اساس این گزارش، جلسه بررسی وضعیت شهرستان قدس، صبح چهارشنبه با حضور سید مهدی محمدی فرماندار، عقبایی رییس اداره صنعت معدن و تجارت و تنی چند از صنعت کاران شهرستان قدس، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.