عاشقانه: می روی که خوشبخت شوی!

عاشقانه: می روی که خوشبخت شوی!

عاشقانه؛ عاشقانه: می روی که خوشبخت شوی!
عاشقانه؛ عاشقانه: می روی که خوشبخت شوی!

به گزارش جام نیوز ، نوشته هایی عاشقانه و کوتاه را آماده کرده ایم که در ادامه خواهید خواند.

تعهد یا تاهل؟

بیشتر متعهدم!

چون در زندگی ام کسی را دارم که نیست

و بارها خواهش کرده نخواهمش...

اما پایبندم به چیزی که یادآوری میکند برایش هیچ ارزشی قائل نیست،

و هیچ تعهدی به تعهدم ندارد.

و این از شگفتی های عاشق بودن است.

اینکه بخواهی و نخواهد،

بدانی که ممکن نیست؛

اما هر روز امیدوارتر، پایبندتر بشوی...

*حامد رجب پور

اگر قصد رفتن دارید ،

به بدترین شکل ممکن دلش رابشکنید و بروید...

شاید برنجد،

درد بکشد،

گریه کند،

اما دیگر دلتنگتان نمیشود...

باور کنید دلتنگی

ازهر درد بی درمانِ دیگری بدتر است!

*لیلا فرهمند

به غم باغبانی فکر میکنم

که با اندوه بر سر باغچه ی کوچکش نشسته است

و نمیداند چگونه به گل هایش

از آمدن پاییز بگوید که آن ها نمیرند...

این غم را منی که

روزی

به دلم فهمانده ام تو دیگر نیستی خوب میدانم...

*سحر رستگار

دلتنگی که گفتن ندارد،

بگویم دوباره قهر میکنی!

بگذار جور دیگری بگویم

این دلِ لعنتی نمیدانم چرا درست کار نمیکند...

تو نمیدانی چرا؟!

*پریسا فرزان

می روی که خوشبخت شوی

و من

حال کودکی را دارم

که نخ بادبادکش پاره شده...

مانده

برای اوج گرفتنش

ذوق کند

یا برای از دست دادنش

گریه!

*محسن حسینخانی