انفجار یک واحد مسکونی - مشهد

به بیش از ۲۰ واحد مسکونی دیگر خسارات وارد شد و یک مجروح برجای گذاشت.

نمایش بیشتر

به بیش از ۲۰ واحد مسکونی دیگر خسارات وارد شد و یک مجروح برجای گذاشت.

دانلود