تعریف و تمجید نماینده قطر از ایران در اتحادیه عرب

نماینده قطر خطاب به همتای سعودی در اتحادیه عرب:‌ ایران واقعا کشور شرافتمندی است. به سوی ایران برگشتیم به خاطر کارهایی که از شما دیدیم.

نمایش بیشتر

نماینده قطر خطاب به همتای سعودی در اتحادیه عرب:‌ ایران واقعا کشور شرافتمندی است. به سوی ایران برگشتیم به خاطر کارهایی که از شما دیدیم.

دانلود