خودکشی دختر جوان از طبقه ۱۶ یکی از برج‌های آتی‌ساز

دختری جوان در تصمیمی وحشتناک بامداد امروز از طبقه ۱۶ یکی از برج‌های آتی ساز خود را به پایین پرتاب کرد.

این دختر در شهرک آتی‌ساز مقابل هتل آزادی که محل استقرار بسیاری از میهمانان خارجی است در تصمیمی ناگهانی از طبقه ۱۶ خود را به پایین پرتاب کرد و در دم جان سپرد.

منبع: اقتصاد آنلاین