(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"

دومین جلسه محاکمه عاملان قتل بنیتا دختر هشت ماهه صبح چهارشنبه بیست و دوم شهریور به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزارشد. رئیس دادگاه پس از حدود 3 ساعت رسیدگی به این پرونده و در مجموع برگزاری دو جلسه دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و قرار شد تا یک شنبه هفته آینده احکام صادر شود. دادگاه امروز حواشی خاصی داشت که می‌توان به داد و فریاد مادربزرگ بنیتای هشت ماهه و برهم زدن نظم دادگاه و نهایتا اخراج وی از دادگاه اشاره کرد. عکاس: مهدی بلوریان/ فارس، علی شیربند/ میزان

(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
(تصاویر) آخرین جلسه دادگاه متهمان قتل "بنیتا"
گزارش مشکل
بنیتاقاتلمحاکمه