بحران در تهران به روایت تصویر!

این روزها آلودگی هوا در تهران به یک موضوع بحرانی تبدیل شده است و استانداری تهران تمام مدارس این شهر در تمامی مقاطع و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را تعطیل کرده است.

این روزها آلودگی هوا در تهران به یک موضوع بحرانی تبدیل شده است و استانداری تهران تمام مدارس این شهر در تمامی مقاطع و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را تعطیل کرده است.

بحران در تهران به روایت تصویر!