مسکوت ماندن پنج ساله مصوبه فیلتر دوده ماشین‌های سنگین

یک متخصص حوزه آلودگی هوا ضمن اشاره به اینکه شهرداری تنها ارگانی نیست که مسئولیت کنترل آلودگی هوا را برعهده دارد، گفت: سال ٩٣ مصوبه نصب فیلتر دوده روی ماشین های سنگین ابلاغ شد اما تا به امروز این مصوبه بین دولت و خودروسازان مسکوت مانده است.

یوسف رشیدی با اشاره به وضعیت آلودگی هوای تهران و مسئولیت ارگان های مختلف در این زمینه اظهار کرد: واقعیت این است که یکی از سازمان های مسئول در بحث کنترل آلودگی هوا، شهرداری است چراکه نقش مهمی در راهبری حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک دارد، اما یادمان باشد که شهرداری تنها بازیگر اصلی نیست.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در بحث آلودگی هوا این است که بازیگران اصلی در مواقع لزوم خود را پنهان می کنند، ادامه داد: تحت این شرایط است که انگشت اتهام به سمت شهرداری دراز می شود و گروهی سوار این موج می شوند.

مسکوت ماندن پنج ساله مصوبه فیلتر دوده ماشین‌های سنگین

مدیرعامل پیشین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به طور خاص با اشاره به مسئولیت وزارت صمت در مورد آلودگی هوا گفت: بپذیریم از ٢٠ سال پیش تا به امروز سیاست گذاری در بحث تولید خودرو و مصرف سوخت تغییر خاصی نکرده است، شاید سطح استانداردها افزایش یافته باشد، اما در بحث مصرف سوخت شاهد اتفاق خاصی نبوده ایم. هیچ شهروندی نیز در این مورد خود را ملزم به پرسش از وزارت صمت نمی داند چرا که مردم سر و کاری با این ارگان ندارند.

رشیدی تصریح کرد: در موردی دیگر، سال ٩٣ مصوبه نصب فیلتر دوده روی ماشین های سنگین ابلاغ شد اما تا به امروز این مصوبه بین دولت و خودروسازان مسکوت مانده است.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه زمانی که اقدام خاصی انجام ندهیم و تنها منتظر بارش برف و باران باشیم، نمی توانیم انتظار کاهش آلودگی هوا را داشته باشیم ، عنوان کرد: شهروندان به عنوان افراد مطالبه گر باید از مسئولان بخواهند تا نسبت به اجرای قوانین مصوب اقدام کنند و مدیریت جامع و یکپارچه ای بر منابع تولید کننده آلودگی داشته باشند.