ایران جز ۱۰ کشور دارای کمترین میزان طلاق در دنیاست

معاون امور مجلس و حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آخرین پژوهش های انجام شده ایران جز ۱۰ کشور دنیاست که کمترین میزان طلاق را دارد.

میرهادی قره سید رومیانی شامگاه پنج شنبه در دومین همایش حامیان بنیاد خانواده در کاشان با بیان اینکه خانواده های ایرانی باید به فرهنگ اصیل خود برگردند، اظهار داشت: باید بنیان های نورانی و مقدس خانواده را از کتاب ها و متون باهویت استخراج و در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

بنیاد حامیان خانواده در دیگر شهرهای ایران هم تشکیل شود

وی از لزوم تشکیل بنیاد حامیان خانواده در دیگر شهرهای ایران سخن گفت و ابراز داشت: تشکیل موسساتی این چنینd می تواند باعث کاهش آسیب های اجتماعی و همچنین طلاق در بین خانواده های ایرانی شود.

ایران جز ۱۰ کشور دارای کمترین میزان طلاق در دنیاست

مدار تحکیم خانواده در برنامه ششم توسعه حول محور مشاوره است

معاون امور مجلس و حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مدار تحکیم خانواده در برنامه ششم توسعه حول محور مشاوره شکل گرفته است، تصریح کرد: این مهم می تواند با مشارکت ارگان های انقلابی همچون بسیج و حوزه های علمیه به بهترین نحو ممکن انجام شود.

وی با اشاره به تجربه موفق ورود خیرین در حوزه مدرسه سازی افزود: حضور خیرین در بخش حمایت از خانواده باعث ماندگاری و تحکیم بنیان خانواده می شود.

رواج ازدواج سفید در جامعه غربی یکی از مهمترین علل افزایش طلاق

رومیانی یکی از مهمترین علل گسترش طلاق در کشورهای غربی را رواج ازدواج سفید در بین جوانان آن کشورها دانست و بیان داشت: بر طبق آخرین پژوهش های علمی انجام شده آمریکا جز ۱۰ کشور دنیاست که بیشترین میزان طلاق در بین خانواده های آن انجام می شود.

وی با بیان اینکه ایران جز ۱۰ کشور برتر دنیاست که کمترین میزان طلاق در بین خانواده های آن اتفاق می افتد، اظهار داشت: مهمترین دلیل این موضوع وابستگی عمیق خانواده های ایرانی به فرهنگ با هویت و همچنین باورهای مذهبی است.

طلاق بیشتر در خانواده های دارای تمکن مالی مناسب اتفاق می افتد

معاون امور مجلس و حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی از تصورات غلط که طلاق بیشتر در خانواده های فقیر رخ می دهد، ابراز داشت: بر خلاف این تصور، بیشترین آمار طلاق در خانواده هایی رخ می دهد که تمکن مالی مناسبی دارند و متاسفانه به دلیل شرایط خاص زندگی خود کمتر امکان حضور در جمع اعضای خانواده برای آنها اتفاق می افتد.