درصد قابل توجهی از کارگران بسته معیشتی را دریافت نکرده اند

چمنی گفت: اطلاعات کافی در دست انجمن صنفی کارگران وجود ندارد، اما بررسی‌های میدانی نشانگر این است که درصد قابل توجهی از کارگران بسته معیشتی دولت را دریافت نکرده اند.

خبرگزاری میزان- چمنی گفت: اطلاعات کافی در دست انجمن صنفی کارگران وجود ندارد، اما بررسی‌های میدانی نشانگر این است که درصد قابل توجهی از کارگران بسته معیشتی دولت را دریافت نکرده اند.

ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درخصوص واریز بسته معیشتی به کارگران اظهار کرد: وزارت تعاون هیچ اطلاعات و آمار دقیقی در رابطه با تعداد کارگرانی که این بسته را دریافته کرده اند، در دسترس ما قرار نداده است.


وی در ادامه افزود: انجمن و تشکل‌های صنفی ما نیازمند دسترسی به اطلاعات کارگرانی هستند که این بسته را دریافت نکرده اند تا انجمن ما بتواند با بررسی دارایی این افراد، واجدین شرایط دریافته بسته معیشتی را شناسایی و به وزارت تعاون معرفی کند.


رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: باوجود اینکه آمار دقیقی در دسترس نداریم، اما با بررسی‌های میدانی که همکاران ما انجام داده اند، به نظر می‌رسد درصد قابل توجهی از کارگران و حداقل بگیران جامعه این بسته را دریافت نکرده اند.


چمنی با ذکر این مطلب که دولت باید نسبت به تعداد افرادی که بسته معیشتی را دریافت کرده اند شفاف سازی کند، ادامه داد: دولت باید اطلاعات کافی از کسانی که این بسته را دریافت کرده اند، در اختیار نهاد‌های مربوطه قرار دهد همچنین دولت باید یک گزارش کامل از اقداماتی که در اجرایی کردن این طرح انجام داده را در اختیار عموم قرار دهد.


وی بیان کرد: هم اکنون افرادی که خود را مشمول دریافت بسته معیشتی می‌دانند اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده اند و نوسان قیمت بنزین بر وضع معیشتی آن‌ها تاثیر منفی گذاشته، پس بهتر است دولت هرچه سریعتر نسبت به این موضوع شفاف سازی کند.