واژگونی خودرو پراید در مسیر شمال به جنوب آبعلی

واژگونی خودرو پراید در  مسیر شمال به جنوب آبعلی

دماوند- لحظاتی قبل یک دستگاه خودرو پراید در مسیر شمال به جنوب آبعلی واژگون شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، لحظاتی قبل واژگونی  یک دستگاه خودرو پراید در مسیر شمال به جنوب آبعلی واژگون شد.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر ، این حادثه به دلیل لغزنده بودن مسیر و سطح جاده ناشی از وجود چربی و رعایت نکردن سرعت مطمئنه رخ داد است.

گفتنی است که پیش از واژگونی پراید چندین خودروی دیگر در همین محدوده دچار سانحه شده است.