زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۲ریشتر زیارتعلی هرمزگان را لرزاند

صبح امروز و برای دومین بار زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴.۲ در مقیاس امواج درونی زمین، زیارتعلی حوالی هرمزگان را لرزاند.

صبح امروز و برای دومین بار زمین‌لرزه‌ای با بزرگای ۴.۲ در مقیاس امواج درونی زمین، «زیارتعلی» حوالی هرمزگان را لرزاند.

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۷:۳۸:۴۲ ثانیه صبح امروز پنجشنبه ۹ شهریورماه این زمین‌لرزه را ثبت کردند.

مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۵ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۷.۸۱ درجه عرض شمالی و ۵۷.۲۳ درجه طول شرقی ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، این زمین‌لرزه در ۸ کیلومتری "زیارتعلی" هرمزگان،۳۱ کیلومتری "فاریاب" کرمان و ۳۹ کیلومتری "نودژ" کرمان رخ داده است.

به گزارش ایسنا، امروز منطقه "زیارتعلی" در استان هرمزگان ۱۴ بار لرزیده است که بزرگترین زمین لرزه با بزرگای ۵.۴ در مقیاس امواج درونی زمین، در ساعت ۰۶:۰۰:۲۶ ثانیه بامداد امروز ثبت شده است.