دستگیری سارق و مزاحم خانگی توسط پیرزن 82 ساله

یک پیرزن 82 ساله آمریکایی که سالهاست تمرینهای سخت بدنسازی انجام می دهد موفق شد یک مزاحم و سارق خانگی را دستگیر کند. این پیرزن نه تنها سارق را دیتگیر کرد بلکه وی را به شدت کتک زد.

یک پیرزن 82 ساله آمریکایی که سالهاست تمرینهای سخت بدنسازی انجام می دهد موفق شد یک مزاحم و سارق خانگی را دستگیر کند. این پیرزن نه تنها سارق را دیتگیر کرد بلکه وی را به شدت کتک زد.

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب، ماجرا از جایی شروع شد که این پیرزن بدنساز آمریکایی که ویلی مورفی نام دارد، نیمه شب با یک مزاحم خانگی رو به رو شد. این مزاحم که چاقویی در دست داشت در تاریکی وارد خانه خانم مورفی شده بود.

دستگیری سارق و مزاحم خانگی توسط پیرزن 82 ساله

البته به نظر می رسد این مزاحم بدشانس وارد خانه اشتباهی شده بود و خانم مورفی نیز به شدت وی را تنبیه کرد. او ضمن تماس با پلیس محلی گفت من تنها و پیر هستم اما قوی هم هستم! تا زمانی که شما برسید او(مزاحم) را حسابی ادب می کنم.

خانم مورفی در پاسخ به خبرنگاران که از او پرسیدند آیا از حضور مزاحم در خانه خود ترسیده بود یا خیر گفت: "نه. او مسلح بود اما من هم قوی هستم و پیش از آن که کاملا وارد خانه شود به سمت او حمله کردم من ابتدا با یک شامپو به سر او کوبیدم و سپس دسته جارو را برداشته و با دسته جارو او را کتک زدم. او سعی می کرد از خانه فرار کند اما من اجازه ندادم. تا پلیس ها رسیدند و او را دستگیر کردند."

لینک کوتاه