مدیرعامل سابق شرکت وابسته به هلال احمر بازداشت شد

مدیرعامل سابق شرکت سُها یک هلال احمر بازداشت شد.

«س» مدیرعامل سابق شرکت «سُها یک» هلال احمر بازداشت شد.

گفته شده علت بازداشت وی مرتبط با پرونده «حسین‌ انگاشته» عنصر پشت پرده سوء استفاده‌های مالی در ‌هلال‌احمر است که در ادامه برخورد با عوامل متخلف در سازمان هلال احمر توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است.

مدیرعامل سابق شرکت وابسته به هلال احمر بازداشت شد

این افراد با نفوذ و شبکه سازی توانسته‌اند به عنوان وارد کننده انحصاری ‌دارو و ‌تجهیزات‌ پزشکی هلال احمر تخلف کنند.