رشد سطح کیفی در خطوط شبکه ریلی کشور در سال‌های اخیر/ افزایش ایمنی‌ و کاهش زمان تردد

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن با اشاره به بازسازی ۶۰۰ کیلومتر خطوط ریلی فرسوده و بهسازی ۸۰۰ کیلومتر خطوط ریلی دارای نقص، گفت: برای این دو پروژه رقم ۸۸۰۰میلیارد ریال‌ اعتبار از محل منابع مالی طرح‌های عمرانی راه‌آهن در نظر گرفته شد.

رشد سطح کیفی در خطوط شبکه ریلی کشور در سال‌های اخیر/ افزایش ایمنی‌ و کاهش زمان تردد
رشد سطح کیفی در خطوط شبکه ریلی کشور در سال‌های اخیر/ افزایش ایمنی‌ و کاهش زمان تردد

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن با اشاره به بازسازی ۶۰۰ کیلومتر خطوط ریلی فرسوده و بهسازی ۸۰۰ کیلومتر خطوط ریلی دارای نقص، گفت: برای این دو پروژه رقم ۸۸۰۰میلیارد ریال‌ اعتبار از محل منابع مالی طرح‌های عمرانی راه‌آهن در نظر گرفته شد.

مازیار یزدانی، با اشاره به اجرای پروژه ‌بازسازی خطوط ریلی کشور اظهار داشت: ‌در این راستا تلاش کردیم بازسازی حدود 600 کیلومتر از خطوط شبکه سراسری راه‌آهن کشور در مناطقی از خط که به‌دلیل قدمت بالا و فرسودگی شدید موجب کاهش سرعت، ایمنی سیر و ظرفیت خط می‌شود را دنبال کنیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی تأکید کرد: با اجرای بازسازی خطوط ‌از بروز پیامدهای نامطلوب در سیر نظیر کاهش ایمنی سیر، سرعت و ظرفیت خط ‌جلوگیری می‌شود.

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن افزایش سرعت و ایمنی سیر قطارها، کاهش زمان سفر و ایجاد رضایتمندی برای مشتریان راه‌آهن را از اهداف و مزایای‌ اجرای این پروژه عنوان کرد.

یزدانی با اشاره به اینکه در این پروژه، طول مسیرهای هدف‌گذاری شده بازسازی ‌600 کیلومتر خط‌آهن بود، افزود: ‌تأمین مالی پروژه از محل منابع مالی طرح‌های عمرانی شرکت راه‌آهن‌ و ساختار پروژه پیمانکاری است.

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن مبلغ اولیه قرارداد و پیمانکاری را 6 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:‌ در این پروژه تعویض مصالح روسازی خط با مصالح دارای کیفیت و کارایی بالاتر انجام شد.

وی تأکید کرد: ‌فراهم شدن امکان افزایش سرعت، ایمنی و بالا رفتن ظرفیت شبکه حفظ و تداوم بهره‌برداری از شبکه راه‌آهن کشور منوط به اجرای پروژه بازسازی در مناطق مورد نیاز است که باید به‌صورت مستمر برنامه‌ریزی و‌ اجرا ‌شود.

یزدانی اضافه کرد: در این‌باره می‌توان به بازسازی بلاک مازو-‌بالارود در منطقه زاگرس یا ‌بازسازی بلاک چمسنگر-کشور در منطقه لرستان اشاره کرد.

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن یادآور شد: اجرای این پروژه در دولت یازدهم 22.5 درصد رشد داشته است و به همین نسبت شاهد رشد سطح کیفی در خطوط شبکه ریلی کشور در سال‌های اخیر هستیم.

* بهسازی 800 کیلومتر خطوط ریلی با اعتبار 2800 میلیارد ریال

وی بهسازی خطوط ریلی را از دیگر پروژه‌‌های هدفگذاری شده در معاونت فنی و زیربنایی راه‌‌آهن معرفی کرد و گفت: ‌بهسازی 800 کیلومتر از خطوط شبکه سراسری راه‌آهن کشور در مناطقی از خط که به‌دلیل شرایط کیفی نامطلوب ناشی از بهره‌برداری طولانی مدت دچار نقص و موجب کاهش ایمنی سیر و ظرفیت خط شده بود، دنبال شد.

یزدانی ارتقاء کیفی خط، افزایش ایمنی سیر، افزایش ظرفیت و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری خط را از اهداف و مزایای حاصل از اجرای این پروژه عنوان کرد.

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن اضافه کرد: تأمین مالی بهسازی این 800 کیلومتر خط ریلی ‌از محل منابع مالی طرح‌های عمرانی راه‌آهن و در قالب پیمانکاری است.

وی مبلغ اولیه قرارداد و پیمانکاری را 2800 میلیارد ریال اعلام کر‌د و گفت: ‌حفظ و تداوم بهره‌برداری از شبکه راه‌آهن کشور منوط به اجرای پروژه بهسازی در مناطق مورد نیاز است و باید به‌صورت مستمر برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شود.

یزدانی اظهار داشت: در این‌باره می‌توان به بهسازی بلاک سیستان-فیروزه در منطقه اصفهان، بهسازی بلاک تل حمید-منتظرقائم در منطقه راه‌آهن شرق، ‌بهسازی بلاک نمکزار-علی‌آباد در منطقه راه‌آهن تهران و بهسازی بلاک سیاهکوه-نائین در منطقه یزد اشاره کرد.

معاون فنی و زیربنایی راه‌آهن تأکید کرد: ‌اجرای این پروژه در دولت یازدهم 56 درصد رشد داشته است و به همین نسبت شاهد رشد سطح کیفی در خطوط شبکه ریلی کشور در سال‌های اخیر هستیم.