واکنش جالب به تعیین مکانی برای تجمعات مردمی!

خبر قرار گرفتن طرح مشخص کردن مکانی برای تجمعات مردمی در دستور کار مجلس و همچنین اظهارنظر وزیر راه درباره سختی‌های پیش روی مردم برای خانه دار شدن، سوژه طنز شهروگ شد.