پزشکانی که مالیات را دور می‌زنند...

پس از تصویب قانون نصب کارتخوان در مطب پزشکان این قشر از جامعه نیز مشمول پرداخت مالیات شدند به طوریکه بنابر قانون بودجه ۹۸، جامعه پزشکی ملزم به نصب پایانه‌های فروشگاهی در مطب شده‌اند.

سرانجام پس از چندین سال تمام فعالان جامعه پزشکی کشور مکلف شدند که دستگاه‌های کارتخوان(پوز) را روی میزهای خود نصب کنند تا از این پس مراجعه‌کنندگان و بیماران تنها با کشیدن کارت حق ویزیت خود را بپردازند اما گویا این قانون فقط در حد نوشته باقیمانده و تنها بخش اندکی از پرشکان تن به اجرای این قانون داده‌اند به‌طوریکه بیماران با مراجعه به مطب پزشکان با میزهای خالی از دستگاه پوز روبرو شده و به ناچار پیشنهاد منشی پزشک مبنی بر کارت به کارت کردن مبلغ ویزیت را می‌‎پذیرند.

به عنوان مثال در برخی از مطب ها مشاهده شده مبلغی بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان به عنوان مالیات از بیماران اخذ می‌شود و بیماران نیز برای ویزیت شدن توسط پزشک مجبور هستند این مبلغ را که بیش از حق ویزیت مصوب است، پرداخت کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان در این‌باره در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این اقدام پزشکان تخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: براساس آئین نامه سازمان نظام پزشکی دریافت حق ویزیت بیش از مبلغ مصوب جرم است.

دکتر علیرضا مدرکیان درباره اینکه برخی از پزشکان مبلغی به عنوان مالیات از بیماران دریافت می‌کنند، گفت: این مورد عیناً جرم محسوب می‌شود و نظام پزشکی به طور قطع با این پزشکان برخورد خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه نظام پزشکی با کسی شوخی ندارد، تصریح کرد: چندین مورد از تخلف پزشکان در زمینه عدم نصب کارتخوان در مطب‌ها گزارش شده که نظام پزشکی در ابتدا به این پزشکان تذکر داده و اگر توجهی به تذکرات نشود به طور قطع به تعطیلی مطب کشیده خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان نیز با بیان اینکه ۴۹ درصد از پزشکان همدان نسبت به ثبت نام سامانه صندوق فروش در سایت امور مالیاتی اقدام کرده‌اند، گفت: آنچه به عنوان حق ویزیت پزشکان اعلام شده با احتساب مالیات صورت گرفته است.

محمد دلشادی اظهار کرد: پزشکان حق ندارند مبلغ مازاد بر حق ویزیت را به عنوان مالیات دریافت کنند چرا که در قیمت مصوب حق ویزیت مالیات حساب شده است.

وی با بیان اینکه نصب کارتخوان در مطب‌ها برای مالیات بر درآمد پزشکان است، تصریح کرد: پزشکانی که نسبت به نصب کارتخوان اقدام نکرده‌ اند براساس مقررات دو درصد فروش جریمه می‌شود.

دلشادی درباره اینکه برخی از پزشکان از بیماران می‌خواهند مبلغ ویزیت را کارت به کارت کنند، یادآور شد: اگر مبلغ به حساب پزشک کارت به کارت شود مشکلی ندارد اما اگر به نام فرد دیگری واریز شود، فرار مالیاتی محسوب می‌شود.