salameno logo

اخبار روز دنیا از دریچه سلام نو

عکس/ وضعیت فعلی اتصال ایران به اینترنت

افزایش اتصال ایران به اینترنت جهانی در نمودار نت‌بلاکز را می بینید؛ تا این لحظه ۶۴ درصد.

عکس/ وضعیت فعلی اتصال ایران به اینترنت