دانشگاه علوم پزشکی دزفول تعداد افراد مسموم نشت گاز کلر را 475 نفر اعلام کرد

دزفول - ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد دقیق افراد مسموم شده بر اØر نشت گاز کلر در حادØÙ‡ شنبه شب در این شهر 475 نفر بوده اند Ú©Ù‡ اغلب دچار مشکل تنفسی Ùˆ مسمومیت ناشی از استنشاق گاز کلر شدند.

دزفول - ایرنا - رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تعداد دقیق افراد مسموم شده بر اثر نشت گاز کلر در حادثه شنبه شب در این شهر 475 نفر بوده اند که اغلب دچار مشکل تنفسی و مسمومیت ناشی از استنشاق گاز کلر شدند.

دانشگاه علوم پزشکی دزفول تعداد افراد مسموم نشت گاز کلر را 475 نفر اعلام کرد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول تعداد افراد مسموم نشت گاز کلر را 475 نفر اعلام کرد

یوسف پریدار روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:320 نفر از این افراد مصدوم در بیمارستان های دزفول تحت درمان قرار گرفته و مابقی افرادی می باشند که در سایر مراکز درمانی این شهرستان مداوا شدند.

وی افزود: این آمار بر اساس تعداد افراد مراجعه کننده به بیمارستان ها ، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی سطح شهر دزفول از شنبه شب تا صبح روز یکشنبه جمع آوری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول اظهار داشت: بیشتر این افراد مشکل جزیی تنفسی داشته که در همان دقایق اولیه مراجعه به بیمارستان ها و مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفته و مرخص شدند.

وی گفت: کمتر از 10 درصد این افراد حدود 40 نفر همچنان در بیمارستان دزفول تحت مداوا می باشند که این افراد تا ساعاتی دیگر مرخص می شوند.

پریدار همچنین در خصوص مرگ مردی 50 ساله در دزفول نیز گفت: اظهار نظر در خصوص علت دقیق مرگ این فرد نیازمند کالبد شکافی است و نمی توان بدون بررسی پزشکی ، استنشاق گاز کلر را علت مرگ وی اعلام کرد.

نشت گاز کلر از انباری متروکه در اطراف میدان رودبند دزفول در شنبه شب موجب بروز مشکل برای شماری از شهروندان شد.

عملیات مهار آلودگی ناشی از انتشار گاز کلر در دزفول با بسیج نیروهای امدادی و آتش نشانی بیش از چهار ساعت به طول انجامید.

سیلندرهای گاز کلر صبح روز یکشنبه ار محل حادثه تخلیه شدند.