۳ ایراد عمده سفارتخانه های ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ساختار وزارت امورخارجه کشورمان به شدت کهنه و قدیمی است که اجازه فعالیت به دستگاه دیپلماسی را همگام با مسائل روز نمی دهد.

۳ ایراد عمده سفارتخانه های ایران
۳ ایراد عمده سفارتخانه های ایران

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ساختار وزارت امورخارجه کشورمان به شدت کهنه و قدیمی است که اجازه فعالیت به دستگاه دیپلماسی را همگام با مسائل روز نمی دهد.

به گزارش مشرق، سید حسین نقوی حسینی ضمن تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ظریف به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امورخارجه در دولت دوازدهم گفت: آقای ظریف در تشریح ساختار سازمانی وزارت امورخارجه بیان داشتند که بدون اصلاح ساختاری ، دستگاه دیپلماسی نمی تواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی گفت: بنا به گفته ظریف ، 5معاونت جدید ایجاد خواهد شد که یکی از آنها معاونت اقتصادی است. در همین چارچوب قرار است 2 ابربرنامه اجرا شود که در جهت بهبود مناسبات با کشورهای همسایه و توسعه دیپلماسی اقتصادی است.

وی بیان داشت:نیاز به تغییر و اصلاح ساختاری در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و عملکرد سفارتخانه های ایران به شدت ملموس است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ساختار وزارت امورخارجه کشورمان به شدت کهنه و قدیمی است که اجازه فعالیت به دستگاه دیپلماسی را همگام با مسائل روز نمی دهد.

وی در رابطه با چینش سفرای ایران تصریح کرد: سفارتخانه های ایران دارای 3 ایراد عمده است ؛ نخست ظاهر و مکان برخی از سفارتخانه های کشورمان در شان و منزلت جمهوری اسلامی نیست.

نقوی حسینی گفت: دومین مسئله، نیروهای دیپلماتیک ایران در برخی کشورها با اهداف و برنامه های کشور میزبان هماهنگ نیستند که نیازمند تقویت نیروهای کارشناس در حوزه های تخصصی هستیم.

وی بیان داشت: رویکرد سفارتخانه ها و دیپلمات های ایران باید تغییر کند ، پس از انقلاب رویکرد دیپلمات های ایرانی سیاسی بود ولی امروز باید در حوزه های اقتصادی باید ورود پیدا کنیم./