آتش‌سوزی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

آتش‌سوزی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر

رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر" class="category-accident-txt" href='/tags/خلیج فارس بوشهر'>خلیج فارس بوشهر از بروز آتش‌سوزی جزئی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر خبر داد.

علیرضا حاجیونی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: عصر امروز آتش‌سوزی جزئی در یکی از مطب‌های خالی درمانگاه بیمارستان شهدا خلیج فارس بوشهر روی داد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه آتش سوزی سریع مهار شد، اضافه کرد: در این حادثه کسی آسیب ندید.

ارسال به تلگرام