زلزله 7 ریشتری، چین را لرزاند

زمین لرزه ای به قدرت ۷ ریشتر منطقه جیو ژایگو در استان سیچوان چین را لرزاند.

زمین لرزه ای به قدرت ۷ ریشتر منطقه «جیو ژایگو» در استان سیچوان چین را لرزاند.

خبرگزاری فارس: زمین لرزه ای به قدرت ۷ ریشتر منطقه «جیو ژایگو» در استان سیچوان چین را لرزاند.