فرونشستن کف منزل مسکونی در ورامین حادثه آفرید

تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان آتش نشانی Ùˆ خدمات ایمنی شهرداری ورامین گفت : فرونشستن کف منزل مسکونی در شهرستان ورامین حادØÙ‡ آفرید Ùˆ Ø¨Ø§Ø¹Ø Ù…ØµØ¯ÙˆÙ…ÛŒØª یک زن جوان شد.

تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین گفت : فرونشستن کف منزل مسکونی در شهرستان ورامین حادثه آفرید و باعث مصدومیت یک زن جوان شد.

فرونشستن کف منزل مسکونی در ورامین حادثه آفرید
فرونشستن کف منزل مسکونی در ورامین حادثه آفرید

وی گفت : در این حادثه که در یک مجتمع مسکونی رخ داده بود ، کف یک منزل مسکونی به دلیل نفوذ آب نشست کرده و یک زن جوان در آن سقوط کرده بود.

کرمانی تصریح کرد: عوامل امدادی با برپا کردن کارگاه امدادی ، ضمن ایمن سازی محل ، نسبت به خارج کردن فرد مصدوم اقدام کردند و در محل نسبت به مداوای وی اقدام کردند.

ورامین با 300 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.