نجات مرد اصفهانی از اسارتگاه گروگانگیران

مرد 75 ساله اصفهانی که پس از 4 روزاسارت، بدون آب و غذا در شکنجه‌گاه دو گروگانگیر اسیر بود سرانجام به شکلی معجزه آسا زنده ماند و در عملیات پلیسی نجات یافت. دو آدم‌ربا نیز دستگیر شدند.

روزنامه ایران: مرد 75 ساله اصفهانی که پس از 4 روزاسارت، بدون آب و غذا در شکنجه‌گاه دو گروگانگیر اسیر بود سرانجام به شکلی معجزه آسا زنده ماند و در عملیات پلیسی نجات یافت. دو آدم‌ربا نیز دستگیر شدند.

دوتبهکار که پیرمرد اصفهانی را درخیابان ربوده بودند برای آزادی او از خانواده‌اش 10 میلیون تومان پول خواسته و تهدید کرده بودند در صورت اطلاع پلیس از این آدمربایی گروگان‌شان را خواهند کشت.

با این حال خانواده مرد ربوده شده از پلیس کمک خواستند و با فراگیری آموزش‌های تخصصی در زمان تحویل پول درخواستی زمینه دستگیری گروگانگیران رافراهم کرده و مأموران درعملیاتی غافلگیرانه هر دونفر را دستگیری کردند.

سرهنگ حسن یاردوستی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: گروگانگیران دو غیر بومی و سابقه دار هستند که دراین مدت پیرمرد را در خانه‌ای متروک و بدون آب و غذا نگهداری کرده و شکنجه‌اش داده بودند. در این زمینه پرونده تشکیل و هر دو متهم دستگیر شده تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

گزارش مشکل