واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان

وانت حامل بار هندوانه در جنوب تهران واژگون شد.

عصر ایران: وانت حامل بار هندوانه در جنوب تهران واژگون شد.

این حادثه ساعت 7:30 صبح دیروز یکشنبه در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، حوالی بزرگراه امام علی(ع) رخ داد و وانت‌نیسان حامل بار میوه به علت نامشخصی از مسیر اصلی منحرف و در وسط بزرگراه واژگون شد.

واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
واژگونی خودروی حامل هندوانه در بزرگراه آزادگان
گزارش مشکل
تصادفهندوانهواژگون