واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران! /عکس

به گزارش سازمان آتش‌نشانی، وانت حامل بار هندوانه در جنوب تهران واژگون شد. این حادثه ساعت 7:30 صبح دیروز یکشنبه در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان، حوالی بزرگراه امام علی(ع) رخ داد و وانت‌نیسان حامل بار میوه به علت نامشخصی از مسیر اصلی منحرف و در وسط بزرگراه واژگون شد.

واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران! /عکس
واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران! /عکس
واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران! /عکس
واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران! /عکس
واژگونی بار هندوانه وسط بزرگراه آزادگان تهران! /عکس