صدور دستور جلب متهمان نزاع در مشکین شهر

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از ورود دادستانی به ماجرای درگیری در میدان سبلان مشکین شهر خبر داد.

خبرگزاری میزان: ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل از ورود دادستانی به ماجرای درگیری و نزاع در میدان سبلان مشکین شهر خبر داد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و دستور جلب متهمان صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مضروب این حادثه نیز وضعیت جسمانی مساعد و مناسبی دارد و در بیمارستان است.