آتش سوزی برج تجاری مسکونی در بلوار آفریقا

طبقه های منفی 4 و 5 یک برج تجاری مسکونی در بلوار آفریقا، خیابان آناهیتا دچار حریق شد.

خبرگزاری صدا و سیما: طبقه های منفی 4 و 5 یک برج تجاری مسکونی در بلوار آفریقا، خیابان آناهیتا دچار حریق شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: ساعت 9 صبح امروز آتش سوزی در طبقات منفی 4 و 5  برج تجاری مسکونی 13 طبقه گزارش شد که بلافاصله ماموران 4 ایستگاه به محل حادثه رسیدند و نسبت به اطفای حریق و تخلیه دود در این طبقات درحال فعالیتند.

وی افزود: خوشبختانه دود ناشی از حریق به طبقات دیگر سرایت نکرده و تاکنون مصدومی گزارش نشده است.

گزارش مشکل
حریقبرج تجاریتجاری