برج مشعل دبی پس از آتش سوزی

برج مشعل دبی پس از آتش سوزی؛ این آسمان‌خراش با بیش از ۳۵۴ متر ارتفاع یکی از مرتفع‌ترین ساختمان‌های مسکونی جهان است.

پایگاه خبری انتخاب: برج مشعل دبی پس از آتش سوزی: این آسمان‌خراش با بیش از ۳۵۴ متر ارتفاع یکی از مرتفع‌ترین ساختمان‌های مسکونی جهان است.

برج مشعل دبی پس از آتش سوزی
برج مشعل دبی پس از آتش سوزی