آتش سوزی گسترده در برج 86 طبقه در دوبی

برج 86 طبقه ای تورچ در دوبی دچار آتش سوزی شد.

خبرگزاری ایسنا: برج 86 طبقه ای تورچ در دوبی دچار آتش سوزی شد.

ساکنان این برج تخیله شده اند و آتش نشانان در حال خاموش کردن آتش هستند.

آتش سوزی گسترده در برج 86 طبقه در دوبی
آتش سوزی گسترده در برج 86 طبقه در دوبی