تعقیب قضایی سارقان ملیکای یک و نیم ساله

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: تعقیب قضایی سارقان کودک مشهدی در دستور کار دادسرای اصفهان قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: تعقیب قضایی سارقان کودک مشهدی در دستور کار دادسرای اصفهان قرار گرفت.

به گزارش میزان، پیدا شدن ملیکای یک و نیم سالهحسن رحیمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: تعقیب قضایی سارقان کودک مشهدی در دستور کار دادسرای اصفهان قرار گرفت.

وی ادامه داد: با پیدا شدن کودک ربوده شده مشهدی در اصفهان پرونده قضایی آن در شعبه ۲۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تشکیل شد و تحقیقات مقدماتی و تعقیب کیفری متهمان این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان گفت: اینگونه جرایم که امنیت جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد با برخورد قاطع و سریع دستگاه قضایی همراه خواهد بود و مجرمان آن هیچگونه حاشیه امنی نخواهند داشت و اشد مجازات‌های قانونی در خصوص آن‌ها اعمال خواهد شد.

10 مرداد ماه قاضی حسینی معاون دادستان مشهد  گفت: ملیکا دختر بچه یک و نیم ساله که از اول مردا‌دماه در مشهد مفقود شد که در این راستا دستور ویژه صادر و پرونده به شعبه 409 جرایم خاص مشهد ارجاع شد.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده این کودک امروز به صورت رهاشده در اصفهان پیدا شد و تحویل بهزیستی داده شد.

این کودک شب گذشته به آغوش خانواده بازگشت.