شایعه دق کردن پدر بنیتا تکذیب شد

از صبح روز چهارشنبه خبری مبنی براین که پدر بنیتا از غم از دست دادن فرزندش دق کرده و جان خود را از دست داده است در فضای مجازی انتشار یافت.

از صبح روز چهارشنبه خبری مبنی براین که «پدر بنیتا از غم از دست دادن فرزندش دق کرده و جان خود را از دست داده است» در فضای مجازی انتشار یافت.

24آنلاین نوشت: از صبح روز چهارشنبه خبری مبنی براین که «پدر بنیتا از غم از دست دادن فرزندش دق کرده و جان خود را از دست داده است» در فضای مجازی انتشار یافت.

اعلامیه‌ای نیز در این خصوص  با عکس وی  منتشر شد که خبر از مراسم ترحیم ویی می داد.

حسن قلعه‌نویی پدر بنیتا این شایعه را تکذیب کرد. حسن قلعه‌نویی (پدر بنیتا) افزود: متاسفانه مردم از واقعه اصلی فاصله گرفته و مدام به شایع پراکنی می‌پردازند.