ارتفاع سیل در مانه و سملقان به 4 متر رسید

بجنورد - ایرنا- فرماندار شهرستان مانه و سملقان گفت: ارتفاع سیل شدید عصر و شب چهارشنبه در بخش مانه این شهرستان به چهار متر رسید که خسارت زیادی در بخش های کشاورزی و تاسیسات در پی داشت.

آشخانه- ایرنا- فرماندار شهرستان مانه و سملقان گفت: ارتفاع سیل شدید عصر و چهارشنبه شب در بخش مانه این شهرستان به چهار متر رسید که خسارت زیادی در بخش های کشاورزی و تاسیسات در پی داشت.

ارتفاع سیل در مانه و سملقان به 4 متر رسید
ارتفاع سیل در مانه و سملقان به 4 متر رسید

به گزارش ایرنا غلامرضا عوض زاده پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارکرد: بیشترین شدت سیل در روستای 'قتلیش' بوده است به طوریکه در این بخش 35 میلی متر باران در بازه زمانی کوتاه بارید.

وی دبی آب سیلاب در این منطقه را 250 متر مکعب بر ثانیه دانست و گفت: در ورودی سد شیرین دره حجم یک میلیون متر مکعب آب ثبت شده است.

وی بیان کرد: این سیلاب با دوره بازگشت 25 ساله رخ داده که در روستای 'پوستین دوز' دبی آب حدود 30 متر مکعب بر ثانیه گزارش شده است.

وی تصریح کرد: در روستاهای 'بیار' و' شیرآباد' وقوع سیلاب گزارش شده است.

فرماندار مانه و سملقان گفت: گروه های برای ارزیابی خسارت وارده به منطقه اعزام شده اند.

شهرستان 110 هزار نفری مانه وسملقان در 45 کیلومتری غرب بجنورد واقع شده است.

گزارش مشکل
سیلخراسان شمالیمتر