گرما، جان پاکبان بندرعباسی را گرفت

"سید علی حسینی" پاکبان شهرداری منطقه دو بندرعباس براثر گرمازدگی جان باخت.

خبرگزاری ایسنا: "سید علی حسینی" پاکبان شهرداری منطقه دو بندرعباس براثر گرمازدگی جان باخت.

این پاکبان پنجم مرداد حوالی ساعت 15در حال نظافت بازار روز بندرعباس دچار گرمازدگی شد و به کما رفت.

این پاکبان بندرعباسی از نیروهای شرکتی شهرداری بندرعباس(شرکت حامی صادق) بود که پس از شش روز کما، ساعتی پیش درگذشت. از این پاکبان ۳۶ ساله، یک دختر ۹ ساله به یادگار مانده است.