قتل پدر و پسر تبریزی با سلاح سرد

سرهنگ اسماعیل پور معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان در گفتگوی اختصاصی با تابناک تبریز در خصوص خبر قتل دو نفر در شهرک نور تبریز گفت: دیشب ساعت 11  همسایه ها با بوی نامطبوع خارج شده از خانه همسایه پلیس را مطلع می کنندو پس از اعزام نیرو به محل و بررسی های لازم مشخص گردید که یک پدر و پسر از ناحیه ی گردن مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفته اند.

وی در ادامه افزود، در تشریح جزئیات به این نتیجه رسیدیم که قاتل بدون هیچ مشکلی وارد خانه شده و این دو نفر را مورد قتل قرار داده است و احتمال میرود قاتل با مقتولان نسبت آشنایی داشته باشد.

به گزارش تابناک تبریز، اجساد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی ارجاع داده شده است.

قتل پدر و پسر تبریزی با سلاح سرد