کشف دو سر بریده شده در اتوبان شیخ بهایی

پیدا شدن دو سر زن و مرد در منطقه شیخ بهایی سناریوی هولناکی را پیش روی ماموران قرار داد.

پیدا شدن دو سر زن و مرد در منطقه شیخ بهایی سناریوی هولناکی را پیش روی ماموران قرار داد.

به گزارش تسنیم، ساعت 8:30 دقیقه امروز ماجرای هولناکی به ماموران کلانتری 125 یوسف آباد مخابره شد و خیلی زود تیمی از ماموران برای بررسی ماجرا در محل حاضر شدند که با دو سر برید شده یک زن و مرد در خیابان شیخ بهایی روبرو شدند.

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر در محل حاضر شدند.

هم اکنون تیم‌های جنایی و بازپرس ویژه قتل پایتخت تحقیقات خود را در محل آغاز کرده اند.

اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

کشف دو سر بریده شده در اتوبان شیخ بهایی
گزارش مشکل
سر بریدهبهاییزن