سرقت مسلحانه از بانک تجارت در قزوین

پش از ظهر امروز سرقت مسلحانه در شعبه یکی از بانک‌های قزوین باعث مجروح شدن یکی از کارمندان بانک شد.

نمایش بیشتر

پش از ظهر امروز سرقت مسلحانه در شعبه یکی از بانک‌های قزوین باعث مجروح شدن یکی از کارمندان بانک شد. در فیلم زیر ماموران درحال پراکنده کردن جمعیت هستند احتمال گروگانگیری افراد حاضر در بانک وجود دارد.