سرقت مسلحانه از بانک در قزوین ناکام ماند

سرقت مسلحانه از یکی از بانک های قزوین ناکام ماند و سارق توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.

خبرگزاری مهر: سرقت مسلحانه از یکی از شعب بانکها در خیابان نواب قزوین که ساعاتی قبل انجام شد با حضور بموقع پلیس ناکام ماند.

شنیده ها حاکی است سارق مسلح با هوشیاری ماموران خود را تسلیم کرده است.

خبرهای تکمیلی متعاقبا به اطلاع مردم خواهد رسید.