سرقت مسلحانه از بانکی در قزوین ناکام ماند +عکس

سرقت مسلحانه از یکی از بانک های قزوین ناکام ماند و سارق توسط نیروهای پلیس دستگیر شد.

سرقت مسلحانه از یکی از شعب بانکها در خیابان نواب قزوین که ساعاتی قبل انجام شد با حضور بموقع پلیس ناکام ماند.

به گزارش مهر، شنیده ها حاکی است سارق مسلح با هوشیاری ماموران خود را تسلیم کرده است.

سرقت مسلحانه از بانکی در قزوین ناکام ماند +عکس
سرقت مسلحانه از بانکی در قزوین ناکام ماند +عکس
سرقت مسلحانه از بانکی در قزوین ناکام ماند +عکس