بازی با اسلحه شکاری جان یک نوجوان را گرفت

بازی با اسلحه شکاری جان نوجوان ۱۳ ساله را در ایلام گرفت.

بازی با اسلحه شکاری جان نوجوان ۱۳ ساله را در ایلام گرفت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یک نوجوان ۱۳ ساله در روستای چالسرا از توابع شهرستان ایلام ساعتی پیش هنگامی که با اسلحه شکاری بازی می کرد، جان خود را از دست داد.

بازی با اسلحه شکاری جان یک نوجوان را گرفت