از ۴۶ مدل حادثه در دنیا ۳۴مورد در ایران اتفاق می‌افتد/ برنامه‌ای برای مدیریت بحران دنبال نمی‌شود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: هنوز برنامه درستی برای مدیریت بحران در کشور دنبال نمی شود.

اسماعیل نجار در آئین پایانی کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران استان خراسان شمالی در بجنورد گفت: هنوز مدیریت بحران را در کشور باور نکرده ایم و زمانی که حادثه ای رخ می دهد همه به فکر مدیریت بحران می افتیم اما بعد از گذشت مدتی فراموش می شود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه ایران کشوری پرحادثه است، افرود: از 46 عنوان حادثه در دنیا 34 عنوان در سطح کشور اتفاق می افتد که برخی از آن ها زلزله، سیل، آتش سوزی، خشکسالی، سرمازدگی، برف، بهمن و فرونشست زمین است.

نجار تاکید کرد: آموزش و برنامه ریزی درست، هم افزایی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات و استفاده به موقع از آنان، مشارکت دادن مردم و به کار گیری توان آنان، استفاده از ظرفیت رسانه ها برای آگاهی بخشی در مواقع بروز بحران امری ضروری است.

وی گفت: حادثه را باید باور کنیم و همیشه اعتقاد داشته باشیم که حادثه خبر نمی دهد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: متناسب با بحران باید امکانات و تجهیزات در اختیار داشته باشیم. وقتی حادثه ای ایجاد شود همان طور که کمبود امکانات مشکل ایجاد می کند زیاد بودن امکانات نیز دردسر ساز خواهد شد.

وی در خاتمه بر آموزش مردم در زمان حادثه تاکید کرد و افزود: در حادثه پلاسکو مردم را از ساختمان بیرون می کردند اما برخی به علت داشتن چک و ... در ساختمان از خارج شدن خودداری می کردند.

از ۴۶ مدل حادثه در دنیا ۳۴مورد در ایران اتفاق می‌افتد/ برنامه‌ای برای مدیریت بحران دنبال نمی‌شود