21 دی‌ماه زمان برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران/زمانبندی برگزاری کنگره‌های استانی ابلاغ شده است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اعلام خبر برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران در 21دی‌ماه سال جاری گفت: روزهای پنج‌شنبه و جمعه ماه‌های آبان و آذر کنگره‌های استانی از استان‌های سردسیر شروع و به ترتیب در استان‌های استان‌های گرمسیر برگزار خواهد شد.

خبرگزاری فارس: 21 دی‌ماه زمان برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران/زمانبندی برگزاری کنگره‌های استانی ابلاغ شده است
خبرگزاری فارس: 21 دی‌ماه زمان برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران/زمانبندی برگزاری کنگره‌های استانی ابلاغ شده است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اعلام خبر برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران در 21دی‌ماه سال جاری گفت: روزهای پنج‌شنبه و جمعه ماه‌های آبان و آذر کنگره‌های استانی از استان‌های سردسیر شروع و به ترتیب در استان‌های استان‌های گرمسیر برگزار خواهد شد.

علی‌محمد نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس ، با اشاره به برگزاری کنگره‌های استانی حزب متبوع خود در ماه‌های آبان و آذر سال جاری اظهار داشت: طوری برنامه‌ریزی شده که روزهای پنج‌شنبه و جمعه ماه‌های آبان و آذر کنگره‌های استانی از استان‌های سردسیر شروع و به ترتیب در استان‌های استان‌های گرمسیر برگزار شود تا مشکلات جوی زمستان برگزاری کنگره‌ها را با مشکل مواجه نکند.

وی با بیان اینکه قرار است اعضای حزب در  استان یا شهرستان‌ها در این کنگره‌ها دعوت شوند، گفت: در کنگره‌های استانی بعد از ارائه گزارش یک سال گذشته و برنامه‌ریزی برای ادامه مسیر سال آینده، ظبق دستورالعمل حزب نصف شورای استانی به حکم قرعه کنار می‌روند و انتخابات برای نصف دیگر انجام می‌شود.

نمازی ادامه داد: نصف افرادی که در سال 95 بودند امسال کنار می‌روند و انتخابات برای نصف دیگر انجام خواهد شد که البته افرادی که کنار می‌روند نیز می‌توانند دوباره در انتخابات شرکت کنند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اعلام خبر برگزاری کنگره سراسری حزب کارگزاران در 21 دی ماه سال جاری اظهار داشت: این کنگره در تهران و با دعوت از شوراهای استانی شورای مرکزی سال‌های گذشته و کانون‌ها برگزار خواهد شد.

نمازی پیرامون برنامه کنگره سراسری سال جاری حزب کارگزاران خاطرنشان کرد: برنامه کنگره شامل گزارش دبیرکل، گزارش شورای مرکزی و تصویب برخی برنامه‌هایی است که نیازمند تصویب در کنگره است.

وی با بیان اینکه زمانبندی کنگره‌های استانی مشخص و به استان‌ها ابلاغ شده است، گفت: از استان‌ها خواسته شده که هم عضوگیری خود را توسعه دهند و هم از آ‌نها برای شرکت در کنگره استانی دعوت شده است.