تولد دو قلوهای بهم چسبیده در سیستان +عکس

تولد دو قلوهای بهم چسبیده در سیستان +عکس

دوقلوهای بهم چسبیده در سیستان؛ تولد دو قلوهای بهم چسبیده در سیستان +عکس
دوقلوهای بهم چسبیده در سیستان؛ تولد دو قلوهای بهم چسبیده در سیستان +عکس

به گزارش جام نیوز ، تولد دو قلوهای بهم چسبیده در بیمارستان ۲۲بهمن نیکشهر (سیستان و بلوچستان) را مشاهده می کنید.

تولد دو قلوهای بهم چسبیده در سیستان +عکس

206