جزییات زلزله ۵.٩ ریشتری در ایران

این زمین لرزه در ساعت ٢:٢٠ در تبریز، اردبیل، رشت و طالقان احساس شده است

ایسنا: این زمین لرزه در ساعت ٢:٢٠ در تبریز، اردبیل، رشت و طالقان احساس شده است

برنامه زلزله نگاری جهانی شدت این زمین لرزه را ۵.٩ ریشتر اعلام کرده است