مناظره دانشجویی کارگاه تمرین مهارت زندگی است

استاد دانشگاه کردستان، گفت: مناظره دانشجویی یک دوره کارآموزی برای تمرین مهارت های زندگی است.

اسماعیل احمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد برگزاری مسابقه مناظرات دانشجویی، اظهار کرد: مناظره دانشجویی یک برنامه علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است که تأثیرات مختلفی در جامعه به ویژه در حوزه دانشجویی و جوانی دارد.

وی افزود: بزرگ‌ترین دستاورد مناظره دانشجویی کمک به ارتقاء اعتمادبه‌نفس و خودباوری جوانان است.

این استاد دانشگاه، بیان کرد: جوانان با شرکت در مناظره دانشجویی فرصتی پیدا می‌کنند که داشته‌ها و اطلاعات خود را به چالش بگذارند و با گفت‌وگو در مورد موضوعات مختلف دانش عمومی خود را ارتقاء ‌دهند.

احمدی عنوان کرد: زمانی که دانشجویان گزاره‌های مطرح‌ شده در مناظره دانشجویی را می ببیند، در می یابند که برای اظهار نظر پیرامون آنها نیازمند اطلاعات دقیق و همه جانبه ایی هستند، لذا سراغ مطالعه، پژوهش و همفکری می روند بنابراین از لحاظ علمی بر اندوخته های آنها افزوده می شود.

این استاد دانشگاه، مناظره دانشجویی را یک نوع کارآموزی برای نهادینه کردن مهارت های زندگی دانست و گفت: در طول برگزاری مناظره، دانشجویان تمرین همفکری، همکاری و فعالیت گروهی خواهند کرد، آنها خود را محک می زنند و اگر هم خطا یا ایرادی داشته باشند به دلیل اینکه در فضای دانشگاهی قرار دارند بازتاب منفی نخواهد داشت بنابراین به راحتی تمرین زندگی می کنند.

احمدی بیان کرد: مناظره دانشجویی بستری است برای آموزش دانشجو که بدون اطلاعات و منبع رسمی اظهارنظر نکند، چراکه فرآیند مناظره ازجمله سوالات، داوری و رقابت کاملاً جدی و استاندارد است.

وی ضمن اینکه عموم مباحث مطرح‌شده در مناظره دانشجویی موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، گفت: با دقت در فرآیند مناظره دانشجویی، متوجه می‌شوید که به‌صورت جدی نقد قدرت و صاحبان قدرت اتفاق می‌افتاد چیزی که امروز به‌شدت نیاز جامعه است و جوانان دانشجو به‌عنوان نماینده افکار عمومی نسبت به مسائل واکنش نشان می‌دهند.

این استاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: در طول برگزاری مناظره دانشجویی به‌صورت جدی مسائل مهم کشور مورد نقد و بررسی دقیق قرار می‌گیرد لذا در این راستا لازم است مسئولین و مدیران در این مناظره‌ها حضور پیدا کنند و با دیدگاه دانشجویان و ارائه نظرات آن ها در باب حکمرانی مفید آشنا شوند.

این استاد دانشگاه در پایان پیشنهاد کرد که با توجه به ارایه راهکارهای متنوع و خلاقانه در این برنامه جهاد دانشگاهی طرح بانک ایده را تدوین کند و ضمن ثبت ایده های کاربردی برای حل معضلات جامعه به بهترین ایده ها جوایزی هم اهدا کند.