بازگشایی مدارس در پایتخت هند پس از کاهش اندک آلودگی هوا

بازگشایی مدارس در پایتخت هند پس از کاهش اندک آلودگی هوا

منابع هندی از بازگشایی مدارس در پایتخت این کشور پس از کاهش اندک آلودگی هوا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مدارس در دهلی نو پایتخت هندوستان پس از کاهش آلودگی هوا باز شدند.

منابع هندی اعلام کردند که بازگشایی مدارس پس از کاهش اندک آلودگی هوا انجام شد. وضع آلودگی از وضعیت خطرناک به مرحله بد رسیده است.

بر اساس گزارش منابع هندی؛ شاخص آلودگی از ۴۹۴ در سطح خطرناک به شاخص ۲۱۶ بد رسیده است.

شایان ذکر است که سازمان کنترل و پیش بینی هوای هند اعلام کرده بود که آلودگی هوای دهلی نو پایتخت این کشور برای نخستین بار از ماه ژانویه تاکنون به سطح هشدار رسیده است. در حالی سطح کیفیت هوا در بسیاری از ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در پایتخت هند به بالای شاخص ۴۰۰ رسیده  بود که در برخی ایستگاهها این میزان به بالای ۷۰۰ رسیده بود. مقامات هندی سوزانده شدن پسماندهای کشاورزی در ایالت های مجاور را دلیل افزایش آلودگی هوا در دهلی نو قلمداد کرده اند.