ابهامات تازه در پرونده نجفی؛ ماجرای سه گلوله در سقف حمام

"دادگاه سه کارشناس اسلحه و سه کارشناس پزشک قانونی تعیین کرد. یکی از کارشناسان اصلا اظهارنظر نکرده است. پنج کارشناس دیگر هم که اظهارنظر کرده اند به شکل جمعی اظهارنظر کرده اند."

وکیل محمدعلی نجفی می گوید با اظهارنظر جدید کارشناسان اسلحه و پزشکی قانونی درباره قتل میترا استاد، ابهامات تازه ای به وجود آمده است. از جمله این که سه اثر گلوله روی سقف کاذب حمامی که میترا استاد در آن به قتل رسید دیده می شود که مشخص نیست اثر کدام شلیک است.

به گزارش خبرآنلاین، وکیل محمدعلی نجفی می گوید دیوان عالی کشور نقض رای دادگاه کیفری یک و با پذیرفتن ابهامات زیادی در پرونده قتل میترا استاد، ارجاع امر به کارشناسان پزشکی قانونی و اسلحه شناسی را دستور داده است و قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران هم دستور بررسی مجدد صحنه و اظهارنظر کارشناسی را صادر کرده است. ولی نکته اینجاست که نظریه کارشناسی جدید پرونده قتل میترا استاد، باعث بروز ابهامات تازه ای در پرونده شده است.

حمیدرضا گودرزی معتقد است کارشناسان اسلحه شناسی و پزشکی قانونی باید مجددا به ابهامات پرونده پاسخ دهند زیرا ابهاماتی از قبیل شلیک غیرمستقیمی که باعث مرگ میترا استاد شد، در پرونده قتل او تعیین کننده است. گودرزی تلاش دارد تا اتهام قتل عمد را از موکل خود، شهردار اسبق تهران دور کند. البته تا این لحظه او توانسته حکم دادگاه بدوی درباره محکومیت نجفی به قتل عمد را در دیوان عالی کشور نقض کرده و البته با گرفتن رضایت از خانواده مقتول، نجفی را از مجازات جنبه خصوصی جرم برهاند. ولی انگار کار این وکیل دادگستری درباره جنبه عمومی جرم قتل عمد سخت تر شده است.

در ادامه گفتگوی حمیدرضا گودرزی وکیل نجفی درباره جزییات کارشناسی جدید روی پرونده قتل میترا استاد و ابهامات تازه ای که به وجود آمده را می خوانید:

عنوان شده است نظر کارشناسان پرونده قتل خانم استاد عوض شده است. قبلا می گفتند شلیک مستقیم بوده، الان به صورت غیرمستقیم بوده است. آیا حزییات نظر کارشناسان را می شود بیان کرد؟

یکی از مطالب مهمی که  کارشناسان اعلام کرده اند این است که گلوله به موضع  سختی برخورده است و به همین خاطر دفرمه شده است.

معنی این اظهارنظر کارشناسی چیست؟

یعنی کارشناسان پذیرفته اند گلوله به موضع سختی خورده و از قسمت نوک دفرمه شده است. این موضوع صحت دفاعیات مطرح شده در دادگاه را مبنی بر اصابت گلوله به جسم سخت اثبات می کند.

مساله دیگر درباره  نحوه شلیک گلوله است که اظهارنظرهای جدیدی شده است. اظهارنظر جدید کارشناسان این است که می گویند گلوله به کف دست خورده است و بعد از آن به صورت غیرمستقیم و زاویه دار  به قفسه سینه اصابت نموده است.

معنی این نظر کارشناسی از لحاظ قضایی چیست؟

معنی قضایی یک مطلب است و معنای علمی چیز دیگر. معنی قضایی را تصمیم دادگاه تعیین می کند اما  معنی علمی این است که گلوله  پس از اصابت به دست  کمانه کرده و به قفسه سینه خورده است.

یعنی قصد مستقیم ضارب در بین نبوده است؟

نه، این نظریه جدید کارشناسان ثابت می کند که ضارب قصد ارتکاب عمدی بر وقوع جنایت نداشته است و شلیک غیر مستقیم و به صورت زاویه دار اصابت نمودن که در مجموع حاکی از کمانه و حرکت غیر ارادی گلوله دارد. لازم به توضیح است اگر شلیک مستقیم باشد، از نظر کارشناسان اسلحه، در قسمتی که گلوله وارد می شود، شکل زخم مدور است و اگر غیرمستقیم باشد شکل زخم بیضوی است. که در مورد این پرونده شکل زخم در قفسه سینه بیضوی بوده است.

من لایحه ای تقدیم دادگاه نموده ام و در آن  ابهاماتی را که به نظر می آمد مفصلا اعلام کرده ام را  تا دادگاه رفع ابهام را  به کارشناسان ابلاغ کند و کارشناسان درباره سئوالات جواب بدهند. مثلا این که گلوله ای که به قفسه سینه اصابت کرده، به خاطر قدرت سلاح باید از آن طرف بدن خارج می شد، چرا خارج نشده است؟

یعنی نهایتا قصد قتل عمد نبوده است؟

در بخش دیگری از نظریه هیئت کارشناسی چنین آمده که مرحومه میترا استاد در حال کشمکش عقب عقب رفته و پس از برخورد به وان داخل آن افتاده و سپس گلوله ای که از دست وی خارج شده به صورت غیر مستقیم و زاویه دار به بالای قفسه سینه برخورد کرده است اما این ادعا با مستندات پرونده در تعارض قرار دارد چون دلیلی برای ادعای عقب عقب رفتن و افتادن در وان وجود ندارد ، اگر این نظریه صحیح بود و اصابت گلوله در داخل وان رخ داده بود باید آثار خونریزی وسیعی در داخل وان مشاهده می شد ، در حالیکه جز یک قسمت بسیار خفیف خونی در داخل وان دیدن نشده و این در حالیست که سراسر کف حمام خون آلود بوده که نافی نظر کارشناسان است .

اما اصل قضیه چیست ، در زمان اصابت گلوله به دیوار یا سقف کمانه رخ داده و گلوله دفرمه شده که فشار و قدرتش کم شده از بالا و به شکل کج وارد قفسه سینه شده و باعث سقوط مرحومه در وان شده است .

برای اثبات این موضوع دلایل فراوانی ارائه دادیم اما کارشناسان برای اثبات نظریه شان دلیلی ارائه نداده اند.  در حال حاضر دو نظریه  در این پرونده وجود دارد.

نظر اول این که یک گلوله به دست خورده و گلوله دیگری ناشی از کمانه به  قفسه سینه خورده است.  نظر دوم  که الان اعلام شده است این است که گلوله ای به دست خورده و  زاویه دار و به شکل غیرمستقیم به قفسه سینه اصابت کرده  است. من معتقدم گلوله به محلی  سخت تر  از دست خورده است. کارشناسان می گویند استخوان دست هم موضع سخت است. من معتقدم گلوله به جایی مانند دیوارها و کاشی ها خورده است.

آیا آثار گلوله روی  دیوار و سقف مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است؟

نظر کارشناسان این است که یک  گلوله به دیوار خورده که کاشی بوده، یکی به بالای وان و دیگری به لبه وان خورده است ، یک گلوله به کمد روشویی اصابت  کرده و گلوله پنجم در قفسه سینه کشف شده است.

ماموران  بررسی صحنه  جرم در روز اول، سه اثر گلوله در سقف دیده اند.  ما اخیرا فهمیده ایم سقف کاذب بوده است و چون سقف کاذب است و  اگر گلوله به آن بخورد، رد می شود.

کارشناسان می گویند گلوله هایی که به دیوار خورده، قطعه قطعه شده و قطعاتی از آنها به سقف خورده است. من می گویم به لحاظ شدت اصابت و نوع گلوله ها، باید اینها از سقف کاذب عبور می کرد و وارد فضای بالای سقف می شد. کارشناسان یکی از محلهای اصابت  گلوله ها به سقف را شکافتند ولی چیزی مشاهده نکردند و تلاشی هم برای یافتن گلوله ها  در سقف انجام نشد. ضمنا یکی دیگر از گلوله ها به لبه وان حمام خورده  و به زیر وان رفته است. می شود گفت این گلوله الان هم زیر وان وجود دارد. شخصا نظرم این است که گلوله ای که به دست خورده، همین گلوله است. یعنی گلوله به دست  خورده و کمانه کرده و سپس به لبه ی وان اصابت کرده. این تفاوت بین دیدگاه هاست که ابهامات پرونده را بیشتر می کند.

دادگاه قرار است چه زمانی تشکیل شود و آیا طرفین به کارشناسی اخیر اعتراض کرده اند و شما به این بخش از تفاوت بین اظهارنظر کارشناسی و صحنه جرم اعتراض می کنید؟

من لایحه ای تقدیم دادگاه نموده ام و در آن  ابهاماتی را که به نظر می آمد مفصلا اعلام کرده ام را  تا دادگاه رفع ابهام را  به کارشناسان ابلاغ کند و کارشناسان درباره سئوالات جواب بدهند. مثلا این که گلوله ای که به قفسه سینه اصابت کرده، به خاطر قدرت سلاح باید از آن طرف بدن خارج می شد، چرا خارج نشده است؟ اسلحه و گلوله کالیبر ٩ میلیمتری بسیار قدرتمند است اگر به دست خورده و به بدن وارد می شد باید از سمت دیگر بدن خارج می شد ، حال که گلوله در بدن متوقف شده است به دلیل برخورد قبلی اش با مانع سخت است که ضربه و قدرتش را کاسته و به همین دلیل نظریه کارشناسان دارای اعتبار علمی نیست.

البته ابهامات مطرح شده در دفاعیه وسیع تر از مواردی ست که گفتم.

خانواده مرحومه استاد رضایت داده اند و دیگر نمی توانند اعتراضی به چیزی داشته باشند، پس طرف شما جنبه عمومی جرم و دادستان است؟

بله، طرف مقابل ما مدعی العموم است. اظهارنظر کارشناسان طبق عرف به دادستانی ابلاغ نمی شود. نماینده دادستان محترم  در دادگاه حاضر  می شود و از کیفرخواست دفاع می کند. هدف از تشکیل هیئت های کارشناسی  رفع ابهامات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور است. یکی از پرسش های  دیوان عالی کشور این است که اصولا تصویر واضحی از امکان اینکه یک گلوله هم به دست اصابت کند و همان گلوله مجددا به سینه برخورد کند ارائه نشده است اما کارشناسان بجای پاسخ به این سئوال بر ابهامات افزوده اند و چون دلیلی برای اثبات نحوه ی سقوط مرحومه به داخل وان نیافته اند و تفسیری غیر علمی ارائه داده اند.

هیئت کارشناسی چند عضو تخصصی داشته است؟

این مورد هم یکی از ایرادات مطرح شده توسط ماست . دادگاه  سه کارشناس اسلحه و سه  کارشناس پزشک قانونی تعیین کرد. یکی از کارشناسان اصلا اظهارنظر نکرده است. پنج کارشناس دیگر  هم که اظهارنظر کرده اند به شکل جمعی اظهارنظر کرده اند. در حالی که من معتقدم باید کارشناسان بر اساس تخصص خود اظهار نظر کنند. مثلا معلوم نیست چرا کارشناس پزشکی قانونی در مورد مسائل اسلحه شناسی اظهار نظر کرده است و اساسا در نظریه اعلامی بدون تفکیک صلاحیت ها و به صورت دسته جمعی یک نظر واحد اعلام و پنج نفر از شش نفر ذیل آن را امضاء کرده اند که نشان می دهد کارشناسان اسلحه درباره مسائل پزشکی قانونی و کارشناسان پزشکی قانونی درباره اسلحه شناسی اظهار نظر کرده اند. ابهامات فوق را به صورت مفصل به دادگاه محترم اعلام کرده ام تا در صورت موافقت دستور استعلام از کارشناسان صادر فرمایندتا نظریه کارشناسی جامع تر و کامل تری فراهم شود اگر این مسایل مجددا بررسی شود و به سئوالات جواب بدهند، ابهامات رفع می شود و زوایای تاریک این پرونده روشن خواهد شد.

۱۰ راز که موفقتان می‌کند

۱۰ راز که موفقتان می‌کند

"فاطما گل"، "قسم" و "قرن باشکوه" چگونه جهانی شدند؟

تفریحگاه شگفت‌آور عروس؛ نقشه جاسوسان موساد برای پوشش

تفریحگاه شگفت‌آور عروس؛ نقشه جاسوسان موساد برای پوشش

از میان خبرها

قیمت روز خودرو؛ ۴۰۵ هم ۸۰ میلیونی‌ها شد!

(تصاویر) شیر ماده با یک چشم عجیب

(ویدیو) شوخی حسن ریوندی با ستایش در حضور نرگس محمدی!

(تصاویر) ورود ارتش سوریه به قامشلی پس از ۷ سال

(تصاویر) سه ایرانی در بین مجروحان برخورد اتوبوس با مردم در استانبول

(تصاویر) حمله مرگبار به یک پاسگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان

باقیمانده مواد غذایی را تا چه مدت و چگونه نگهداری کنیم؟

(تصاویر) مسابقه ماراتن ویژه زنان در صحرای مراکش

جنجال علی مطهری و قرص‌های ضد بارداری؛ ماجرا از چه قرار است؟

(تصاویر) مرقد مطهر پیامبر اسلام(ص) کجا قرار دارد؟

عناوین برگزیده

(تصاویر) ماه اعتراضات مرگبار در عراق (تصاویر) ماه اعتراضات مرگبار در عراق

خرید و فروش شهاب سنگ با قیمت کهکشانی

روایتی از یک بازار سیاه در فضای مجازی

خرید و فروش شهاب سنگ با قیمت کهکشانی

طرح عجیب نمایندگان مجلس؛ ارتقای یک شهرک توریستی به مرکز استان! طرح عجیب نمایندگان مجلس؛ ارتقای یک شهرک توریستی به مرکز استان!

ادامه جنجال چند همسری؛ از استدلال سنگ و سگ تا ردپای پولدار‌ها

جزییاتی درباره کارگاه‌های تبلیغ تعدد زوجات و واکنش‌ها به ماجرا

ادامه جنجال چند همسری؛ از استدلال سنگ و سگ تا ردپای پولدار‌ها مارک ویلموتس کجاست؟/ شایعه استعفای سرمربی تیم‌ملی

اخبار ضدو نقیض از پرداخت طلب‌های سرمربی تیم ملی فوتبال

مارک ویلموتس کجاست؟/ شایعه استعفای سرمربی تیم‌ملی

از میان خبرها

قیمت روز خودرو؛ ۴۰۵ هم ۸۰ میلیونی‌ها شد!

(تصاویر) شیر ماده با یک چشم عجیب

(ویدیو) شوخی حسن ریوندی با ستایش در حضور نرگس محمدی!

(تصاویر) ورود ارتش سوریه به قامشلی پس از ۷ سال

(تصاویر) سه ایرانی در بین مجروحان برخورد اتوبوس با مردم در استانبول

(تصاویر) حمله مرگبار به یک پاسگاه در مرز تاجیکستان و ازبکستان

باقیمانده مواد غذایی را تا چه مدت و چگونه نگهداری کنیم؟

(تصاویر) مسابقه ماراتن ویژه زنان در صحرای مراکش

جنجال علی مطهری و قرص‌های ضد بارداری؛ ماجرا از چه قرار است؟

(تصاویر) مرقد مطهر پیامبر اسلام(ص) کجا قرار دارد؟

تازه ترین عناوین

واکنش ایران به سخنان نمایندگان آمریکا و عربستان در شورای حکام

فرمانده سپاه: امروز بر قله رفیع در عالم ایستاده ایم

پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران به اظهارات همتای آمریکایی‌

انصاریفرد: چرا همه چیز به ضرر پرسپولیس است؟

رئیسی: دادستان باید مانند پدری مهربان باشد

آژانس: به مشورت با ایران ادامه می‌دهیم

از زنـدان تا دکـتری

واکنش هاشمیان به فسخ قرارداد ویلموتس

پرونده‌ی قتل میترا استاد به منزله‌ی فرصت

آژانس انرژی اتمی انتقال گاز اورانیوم به فردو را تأیید کرد

نخست وزری عراق: به کار خود ادامه می‌دهیم

شکایت ۱۰۰ دانشجو از "علی مطهری"

چرا ایران مانع از ورود یک بازرس آژانس به تأسیسات نطنز شد؟

مرکل: هنوز درباره واکنش به ایران تصمیم نگرفته‌ایم

کیکر: ویلموتس هم راه برانکو و کی‌روش را رفت

پربیننده ترین

روز هفته

۱ (ویدیو) شوخی حسن ریوندی با ستایش در حضور نرگس محمدی!

۲ (تصویر) همسر ابوبکر بغدادی دستگیر شد

۳ (تصاویر) استقبال شاهدخت مراکش از ایوانکا ترامپ

۴ طرز تهیه کوکو سیب زمینی ساده و خوشمزه

۵ قیمت روز خودرو‌های سایپا و ایران خودرو ۱۶ آبان؛ ۴۰۵ به جمع ۸۰ میلیونی‌ها پیوست!

۶ (تصاویر) شیر ماده با یک چشم عجیب

۷ توطئه خانوادگی برای پنهان کردن راز یک قتل

۸ (عکس) این سارق مسلح را شناسایی کنید

۹ پلمب خانه‌های مجردی در محدوده میدان امام حسین تهران

۱۰ (تصاویر) ماه اعتراضات مرگبار در عراق

۱ (تصاویر) مسابقه کشتی کج زنان برای نخستین بار در عربستان با پوشش متفاوت

۲ (ویدئو) نبرد واقعی و هولناک ببر و شیر؛ کدام یک پیروز می‌شود؟

۳ (تصاویر) نزاع گروهی اراذل و اوباش در جنوب تهران

۴ نرخ طلا، ارز، سکه و دلار در بازار امروز یکشنبه ۱۲ آبان ۹۸

۵ اعترافات هولناک پسر نوجوان: می‌خواستم پدرم را مثل «خاشقچی» بکشم

۶ کارگاه مهارتهای چند همسری؛ همه چیز درباره یک کارگاه جنجالی در تهران

۷ پسر ۱۸ ساله تهرانی اعضای خانواده‌اش را کُشت!

۸ حواشی عجیب در تبریز؛ از شعار "ترکیه" تا درگیری در فرودگاه

۹ (ویدیو) شوخی حسن ریوندی با ستایش در حضور نرگس محمدی!

۱۰ (تصاویر) شلاق زدن یک شخصیت مذهبی به جرم رابطه با زن شوهردار