مردی که همسر و دخترش را به قتل رسانده بود، از اعدام رهایی یافت

پدری که سال گذشته همسر و دختر ۲۸ساله‌اش را کشته بود، دیروز با رضایت اولیای دم از مجازات قصاص ر‌هایی یافت.

دادستان عمومی و انقلاب آق‌قلا دراین‌باره افزود: پرونده‌ این قتل در مرحله رسیدگی در دادسرا بود که اعضای خانواده قاتل که اولیای دم هم هستند، دیروز با مراجعه به بازپرس پرونده، درخواست قصاص خود را پس گرفتند و پدر خانواده را بخشیدند.

به گزارش شرق، حسن نجفی با بیان اینکه اختلافات خانوادگی علت قتل عنوان شده بود، اضافه کرد: پرونده‌ این فرد از جنبه ‌خصوصی جرم بسته شد، اما رسیدگی به پرونده از جنبه‌ عمومی جرم ادامه دارد و پس از صدور کیفرخواست برای رأی به دادگاه فرستاده خواهد شد.

گزارش مشکل
اعداماولیایقصاص