تصاویری از طرح رعد ۳

طرح رعد ٣٠ با تلاش ماموران پلیس پیشگیری و سرکلانتری‌های پایتخت و بعد از ۴۸ ساعت کار عملیاتی ۷۶۷ سارق، زورگیر و مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

خبرگزاری فارس: طرح« رعد ٣٠ » با تلاش ماموران پلیس پیشگیری و سرکلانتری‌های پایتخت و بعد از ۴۸ ساعت کار عملیاتی ۷۶۷ سارق،‌زورگیر و مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳تصاویری از طرح رعد ۳